Informatie over Natuurpunt uitleenplatform

Gebruiksvoorwaarden

Natuurpunt uitleendienst Gebruiksvoorwaarden

Natuurpunt uitleendienst is een webdienst gebouwd op het Sharetribe platform. De algemene voorwaarden van Sharetribe zijn ook van toepassing op de Natuurpunt uitleendienst.

Sharetribe is een sociale media dienst die het mogelijk maakt voor gebruikers om items uit te wisselen en met elkaar communiceren. De Sharetribe-dienst kan alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, indien nodig. Geldende gebruiksvoorwaarden kunnen steeds worden gevonden op de website van Sharetribe.

Rechten op de inhoud

Gebruikers behouden de rechten op alle teksten, foto's en andere inhoud die ze creëren in de dienst. De gebruikers geven aan anderen toegang tot deze inhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en aan de dienstverlener om informatie en data-bestanden op te slaan, en veranderingen aan te brengen die nodig zijn voor het correct functioneren van de dienst. Andere rechten worden niet overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de gebruiker, die het heeft geproduceerd op de dienst. De dienstverlener heeft het recht om materiaal te verwijderen als die dat nodig acht.

Disclaimer

De dienstverlener biedt geen garanties op het functioneren van de Sharetribe dienst. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties op de dienst en dienen zelf de betrouwbaarheid in te schatten van andere gebruikers waarmee ze in interactie gaan. De dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt toegebracht aan de gebruiker of zijn/haar eigendommen. De gebruiker mag niet verwachten dat opgeslagen informatie of gegevens altijd aanwezig zullen blijven.

Het verwijderen van een gebruiker

De dienstverlener heeft het recht om gebruikers van het Sharetribe platform te verwijderen en hun recht op het gebruik van de dienst te beëindigen, zonder specifieke reden en zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Rechtsbevoegdheid

De rechtsbevoegdheid die op deze dienst en deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is, is die van Finland, tenzij iets anders wordt vereist door de geldende wetgeving in België.